Människor föredrar ledare med mer maskulina röster, även i kvinnliga ledarroller

RuPaul's Drag Race Vs. UFC Fighters • Cowboy Up (Juni 2019).

Anonim

Manliga och kvinnliga ledare med maskulinitet föredras av både män och kvinnor. Men även i ledarroller som vanligtvis hålls av kvinnor föredrar båda könen kvinnliga ledare med låga röster, enligt forskning som publicerades den 12 december i öppen åtkomstjournalen PLOS ONE av Rindy Anderson från Duke University och Casey Klofstad från University of Miami.

Även om tidigare studier har visat att människor föredrar ledare med fler maskulösa röster, lägger den här studien till en försiktighet: Vad händer när ledarpositionen är en som vanligtvis hålls av kvinnor eller uppfattas som mer feminin, till exempel att vara en styrelseledamot eller president av en förälderlärarförening?

I hypotetiska val för sådana positioner bad forskarna folk att lyssna på frasen "Jag uppmanar dig att rösta för mig i november" som talas av två röster som bara skilde sig i sin tonhöjd. De fann att både män och kvinnor föredrog kvinnliga kandidater med maskulösa röster. Män föredrog också män med maskulösa röster, men kvinnor diskriminerade inte mellan de manliga rösterna som de hörde. Enligt författarna tyder deras resultat på att inverkan av rösthöjd på uppfattningar av ledarskapskapacitet är konsekvent över olika ledarområden och oberoende av sociala sammanhang.

Klofstad förklarar: "Vi anser ofta inte hur vår biologi kan påverka vårt beslutsfattande. Resultatet av denna studie visar att rösthöjden - en fysiologisk egenskap - kan påverka hur vi väljer våra ledare."