Cancerceller kapar glukos, förändrar immunceller

Red Tea Detox (Juli 2019).

Anonim

När cancerceller konkurrerar med immunceller för glukos vinner cancer. Som en följd är immune-T-cellerna inte friska och har inte vapnen att döda cancer.

"Om vi ​​har ett sätt att manipulera den metaboliska vägen, kan T-cellerna vara hälsosammare, säger senior författare Weiping Zou, MD, Ph.D., Charles B. de Nancrede, professor i kirurgi, immunologi och biologi vid University of Michigan Läkarutbildningen.

Fyndet, publicerat i Nature Immunology, föreslår en potentiell metabolisk väg mot cancer.

"Vi vet att om vi tillhandahåller glukos, använder tumören det. En fråga vi har är, kan vi göra T-cellerna resistenta mot glukosbegränsning? I vår studie definierar vi en mekanism som vi kan använda som modell för att testa detta, " Zou säger.

Forskarna fann att T-celler som har stamcellsliknande egenskaper är knutna till längre överlevnad och hög tumördödskapacitet i mänsklig cancer. De föreslår att man förändrar metabolismen för metabolism i cancer för att T-cellerna ska vara till stor del funktionella. Detta skulle tillåta T-cellerna att döda cancercellerna.

Deras resultat har också potential som ett verktyg för att förutsäga överlevnad av ovariecancer, eller en markör för att förutsäga effektivitet av immunterapi, inklusive kontrollpostblockering eller immunvaccination. Ytterligare klinisk provning behövs.